REPRIZA KOSOVA: Naši ljudi se iseljavaju iz Šida zbog migranata, život postaje nepodnošljiv!

Na samo stotinak kilometara od Beograda migranti se nastanjuju u neformalnim kampovima unutar Šida, dok se istovremeno lokalno stanovništvo pod pritiskom iseljava u EU, nadajući se boljem životu. Nakon zatvaranja zvaničnog migrantskog centra u neposrednoj blizini granice sa Hrvatskom, niklo je nekoliko neformalnih kampova sa migrantima od kojih je najveći pored same železničke stanice. Šiđani … Read moreREPRIZA KOSOVA: Naši ljudi se iseljavaju iz Šida zbog migranata, život postaje nepodnošljiv!